ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : ศูนย์สาธิตสมุนไพรตำบลทุ่งขวาง
ที่อยู่ : 104 หมู่ 7 บ้านบ่อน้ำพุ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน
จังหวัด : นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : นายสมคิด เปี่ยมคล้า ((034) 204472)
ผลิตภัณฑ์ : - สมุนไพรแปรรูป ตราลายไม้ กวาวเครือขาวTags ที่เกี่ยวข้อง :

ศูนย์สาธิตสมุนไพร ทุ่งขวาง

สมุนไพรแปรรูป ตราลายไม้ กวาวเครือขาว


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ศูนย์สาธิตสมุนไพร ทุ่งขวาง
สมุนไพรแปรรูป ตราลายไม้ กวาวเครือขาว