ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านแม่ใส
ที่อยู่ : เลขที่ 34/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง
จังหวัด : พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : (0 1961 9112)
ผลิตภัณฑ์ : - กระเป๋าผักตบชวาTags ที่เกี่ยวข้อง :

จักสานผักตบชวา แม่ใส

กระเป๋าผักตบชวา


Links ที่เกี่ยวข้อง :
จักสานผักตบชวา แม่ใส
กระเป๋าผักตบชวา