ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มพี.พี.ไวน์(ผลิตไวน์ผลไม้)
ที่อยู่ : 18 หมู่ 4 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
จังหวัด : สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : นายสุรพิศ สติลาโก (01 6093891)
ผลิตภัณฑ์ : - พี.พี.ไวน์ (ไวน์ผลไม้)Tags ที่เกี่ยวข้อง :

พี.พี.ไวน์( ไวน์ผลไม้)

พี.พี.ไวน์ (ไวน์ผลไม้)


Links ที่เกี่ยวข้อง :
พี.พี.ไวน์( ไวน์ผลไม้)
พี.พี.ไวน์ (ไวน์ผลไม้)