ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวมเพื่อนสีเขียว
ที่อยู่ : 2/12 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : นางเรณู เงินทอง (09 6508203)
ผลิตภัณฑ์ : - ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรTags ที่เกี่ยวข้อง :

รวมเพื่อนสีเขียว

ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร


Links ที่เกี่ยวข้อง :
รวมเพื่อนสีเขียว
ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร