ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่แปรรูปหนองกระทุ่ม
ที่อยู่ : 4 หมู่ที่ 3 บ้านพระ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง
จังหวัด : นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : คุณสมคิด เหขุนทด (0 4427 1924 0 9716 7555)
ผลิตภัณฑ์ : - รหัดวิดน้ำไม้ไผ่Tags ที่เกี่ยวข้อง :

ไม้ไผ่แปรรูปหนองกระทุ่ม

รหัดวิดน้ำไม้ไผ่


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ไม้ไผ่แปรรูปหนองกระทุ่ม
รหัดวิดน้ำไม้ไผ่