ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งเทวี
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า
จังหวัด : เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : นางจิราพร ธรรมชัย (053 781489)
ผลิตภัณฑ์ : - ผ้ายกดอกสี่ตะกรอTags ที่เกี่ยวข้อง :

ทอผ้า โป่งเทวี

ผ้ายกดอกสี่ตะกรอ


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ทอผ้า โป่งเทวี
ผ้ายกดอกสี่ตะกรอ