ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มผลิตสุรากลั่นชุมชน
ที่อยู่ : 205 หมู่ 15 ตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ
จังหวัด : เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : นายวิโรจน์ แสนสุข (053 369485)
ผลิตภัณฑ์ : - สุรากลั่นTags ที่เกี่ยวข้อง :

สุรากลั่นชุมชน

สุรากลั่น


Links ที่เกี่ยวข้อง :
สุรากลั่นชุมชน
สุรากลั่น