ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มเป่าแก้วประยุกต์ศิลปะไทย
ที่อยู่ : 12/9 หมู่ 9 หมู่บ้านสหกรณ์ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัด : นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : นายสมชาย น้อยจินดา (02 9641705 09 9802073)
ผลิตภัณฑ์ : - ผลิตภัณฑ์แก้วเป่าTags ที่เกี่ยวข้อง :

เป่าแก้วประยุกต์ศิลปะไทย

ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า


Links ที่เกี่ยวข้อง :
เป่าแก้วประยุกต์ศิลปะไทย
ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า