ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มผลิตโมบายมู่ลี่
ที่อยู่ : 8/52 หมู่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : นางสาวกนกวรรณ คีรีศรี (06 7973031)
ผลิตภัณฑ์ : - ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยTags ที่เกี่ยวข้อง :

โมบายมู่ลี่

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย


Links ที่เกี่ยวข้อง :
โมบายมู่ลี่
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย