ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร
ที่อยู่ : 17/1 หมู่11 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่
จังหวัด : นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : นางยุพิน สีด่อน (02 9270821)
ผลิตภัณฑ์ : - กล้วยหยีTags ที่เกี่ยวข้อง :

แปรรูปอาหาร

กล้วยหยี


Links ที่เกี่ยวข้อง :
แปรรูปอาหาร
กล้วยหยี