ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองแวง
ที่อยู่ : บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ
จังหวัด : ศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : นางเหลี่ยม บุญมาพันธ์ (045-611465)
ผลิตภัณฑ์ : - ผ้าไหมTags ที่เกี่ยวข้อง :

ทอผ้า หนองแวง

ผ้าไหม


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ทอผ้า หนองแวง
ผ้าไหม