ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มกะลามะพร้าว
ที่อยู่ : 41/2 หมู่ที่ 4 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ
จังหวัด : นราธิวาส
เบอร์โทรศัพท์ : นายซุลดี กูโน (07 2857864)
ผลิตภัณฑ์ : - ภาพประดับฝาผนังจากกะลามะพร้าวTags ที่เกี่ยวข้อง :

กะลามะพร้าว

ภาพประดับฝาผนังจากกะลามะพร้าว


Links ที่เกี่ยวข้อง :
กะลามะพร้าว
ภาพประดับฝาผนังจากกะลามะพร้าว