ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มสตรีด้านทำพรมเช็ดเท้า
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.ห้วยม้า อ.เมืองฯ
จังหวัด : แพร่
เบอร์โทรศัพท์ : นางมา แก้ววิเศษ (054-637034)
ผลิตภัณฑ์ : - พรมเช็ดเท้าTags ที่เกี่ยวข้อง :

ด้าน พรมเช็ดเท้า

พรมเช็ดเท้า


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ด้าน พรมเช็ดเท้า
พรมเช็ดเท้า