ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดงไผ่ หมู่ 9
ที่อยู่ : เลขที่ 188 หมู่ที่ 9 ต.วังพิกุล อ.วังทอง
จังหวัด : พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : นางจันทมา ยอยยิ้ม (01-9625037 2808764)
ผลิตภัณฑ์ : - ตัดเย็บเสื้อผ้าTags ที่เกี่ยวข้อง :

ตัดเย็บเสื้อผ้า ดงไผ่ หมู่ 9

ตัดเย็บเสื้อผ้า


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ตัดเย็บเสื้อผ้า ดงไผ่ หมู่ 9
ตัดเย็บเสื้อผ้า