ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มเครื่องจักสาน
ที่อยู่ : บ้านนาเกาะ หมู่ที่ 2 ต. นาเกาะ อ. หล่มเก่า
จังหวัด :
เบอร์โทรศัพท์ : นางพิศมัย แสงหาญ (056-747709)
ผลิตภัณฑ์ : - เครื่องจักสานจากไม้ไผ่Tags ที่เกี่ยวข้อง :

เครื่องจักสาน

เครื่องจักสานจากไม้ไผ่


Links ที่เกี่ยวข้อง :
เครื่องจักสาน
เครื่องจักสานจากไม้ไผ่