ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มสตรีส่งเสริมการเกษตร
ที่อยู่ : 57 ม.3 บ้านวังยาว ถนนสระแก้วจันทร์ ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น
จังหวัด : สระแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : นางหนูลม มีโชค (037 513117 09 5077142)
ผลิตภัณฑ์ : - ผ้าทอมือTags ที่เกี่ยวข้อง :

ส่งเสริมการเกษตร

ผ้าทอมือ


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ส่งเสริมการเกษตร
ผ้าทอมือ