ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มตีมีด
ที่อยู่ : เลขที่ 100 หมู่ที่ 11 บ้านวังสมบูรณ์ ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา
จังหวัด : กาญจนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : นายเต็ม ขาวเป็นใย (095499859)
ผลิตภัณฑ์ : - มีดTags ที่เกี่ยวข้อง :

ตีมีด

มีด


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ตีมีด
มีด