ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน
ที่อยู่ : 394 หมู่ 3 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว
จังหวัด : จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : นายสมชาย ฐานทอง ((039) 428062)
ผลิตภัณฑ์ : - ข้าวกล้อง ข้าวสารขาวTags ที่เกี่ยวข้อง :

โรงสีข้าวชุมชน

ข้าวกล้อง ข้าวสารขาว


Links ที่เกี่ยวข้อง :
โรงสีข้าวชุมชน
ข้าวกล้อง ข้าวสารขาว