ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าโนนประดู่
ที่อยู่ : อาคารเอนกประสงค์บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว
จังหวัด : สกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : นางลัดดา มุลเมืองแสน (042 701393)
ผลิตภัณฑ์ : - ผ้าลายมุกTags ที่เกี่ยวข้อง :

ตัดเย็บเสื้อผ้าโนนประดู่

ผ้าลายมุก


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ตัดเย็บเสื้อผ้าโนนประดู่
ผ้าลายมุก