ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มอินแปง
ที่อยู่ : 149/7 หมู่ 8 บ้านบัว ต.กุดบาก อ.กุดบาก
จังหวัด : สกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : นายประหยัด โททุมพล (09 275-4610)
ผลิตภัณฑ์ : - น้ำผลไม้Tags ที่เกี่ยวข้อง :

อินแปง

น้ำผลไม้


Links ที่เกี่ยวข้อง :
อินแปง
น้ำผลไม้