ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนาเจริญ
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม
จังหวัด : มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : นายเภา เถาวัลย์ (09-9447495)
ผลิตภัณฑ์ : - ผ้าไหมTags ที่เกี่ยวข้อง :

ทอผ้าไหม นาเจริญ

ผ้าไหม


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ทอผ้าไหม นาเจริญ
ผ้าไหม