ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ที่อยู่ : เลขที่ 200 หมู่ 8 บ้านนากุง ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด
จังหวัด : กาฬสินธุ์
เบอร์โทรศัพท์ : นายสงวน มังคะรุดร (043-891465)
ผลิตภัณฑ์ : - กุ้งก้ามกรามTags ที่เกี่ยวข้อง :

เลี้ยงกุ้งก้ามกราม

กุ้งก้ามกราม


Links ที่เกี่ยวข้อง :
เลี้ยงกุ้งก้ามกราม
กุ้งก้ามกราม