ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านนาใน ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์
จังหวัด : นครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : นายอินทร์ กวนศักดิ์ ()
ผลิตภัณฑ์ : - สับปะรดTags ที่เกี่ยวข้อง :

ปลูกสับปะรด

สับปะรด


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ปลูกสับปะรด
สับปะรด