ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มตุ๊กตาออมสิน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง
จังหวัด : พิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : นางจรรยา ม่วงรอด (056-611089)
ผลิตภัณฑ์ : - ตุ๊กตาออมสินTags ที่เกี่ยวข้อง :

ตุ๊กตาออมสิน

ตุ๊กตาออมสิน


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ตุ๊กตาออมสิน
ตุ๊กตาออมสิน