ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มเจียระไนแก้วโป่งข่ามบ้านแม่แก่ง
ที่อยู่ : บ้านแม่แก่ง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
จังหวัด : ลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : นายมี อินตา (054-220910)
ผลิตภัณฑ์ : - แก้วโป่งข่ามTags ที่เกี่ยวข้อง :

เจียระไนแก้วโป่งข่าม แม่แก่ง

แก้วโป่งข่าม


Links ที่เกี่ยวข้อง :
เจียระไนแก้วโป่งข่าม แม่แก่ง
แก้วโป่งข่าม