ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มสตรีทอผ้า
ที่อยู่ : บ้านกุดเรือ หมู่ 7 ต.นางาม อ.เสลภูมิ
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : นางทองใส ทากุดเรือ (043-551452)
ผลิตภัณฑ์ : - ผ้าไหม ผ้าฝ้ายTags ที่เกี่ยวข้อง :

ทอผ้า

ผ้าไหม ผ้าฝ้าย


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ทอผ้า
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย