ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 5 บ้าน หนองกางยาง ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ
จังหวัด : สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : นางสาวลำใย สิงห์บุตร (09-6145134)
ผลิตภัณฑ์ : - การแปรรูปอาหารจากกล้วยTags ที่เกี่ยวข้อง :

การแปรรูปอาหารจากกล้วย


Links ที่เกี่ยวข้อง :

การแปรรูปอาหารจากกล้วย