ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มอาชีพแปรรูป
ที่อยู่ : 14/1 หมู่ 6 ต.สามตุ่ม อ.เสนา
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : นางประดับ มหาชื่นใจ (035-336541)
ผลิตภัณฑ์ : - กล้วยฉาบTags ที่เกี่ยวข้อง :

แปรรูป

กล้วยฉาบ


Links ที่เกี่ยวข้อง :
แปรรูป
กล้วยฉาบ