ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : ชมรมกุ้งจ่อม-กระยาสารทประโคนชัย
ที่อยู่ : เลขที่ 45/2 หมู่1 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
จังหวัด : บุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : นางบุหงา ชาญนุวงศ์ (044 671012 671518)
ผลิตภัณฑ์ : - กุ้งจ่อมTags ที่เกี่ยวข้อง :

ชมรมกุ้งจ่อม-กระยาสารทประโคนชัย

กุ้งจ่อม


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ชมรมกุ้งจ่อม-กระยาสารทประโคนชัย
กุ้งจ่อม