ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มเพาะเลี้ยงจระเข้ตำบลหินลาด
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านชาน ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์
จังหวัด : พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : นายขวัญเมือง ตราชื่นต้อง (055-240940 01-6746788)
ผลิตภัณฑ์ : - จระเข้ขุนTags ที่เกี่ยวข้อง :

เพาะเลี้ยงจระเข้ หินลาด

จระเข้ขุน


Links ที่เกี่ยวข้อง :
เพาะเลี้ยงจระเข้ หินลาด
จระเข้ขุน