ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากเศษกระดาษเหลือใช้
ที่อยู่ : 10/1 หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง
จังหวัด : ลำพูน
เบอร์โทรศัพท์ : นางยุพิน อนุใจ (053-512168)
ผลิตภัณฑ์ : - ผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุเหลือใช้



Tags ที่เกี่ยวข้อง :

สิ่งประดิษฐ์ เศษกระดาษเหลือใช้

ผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุเหลือใช้


Links ที่เกี่ยวข้อง :
สิ่งประดิษฐ์ เศษกระดาษเหลือใช้
ผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุเหลือใช้