ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : สหรกณ์บุญนิยม ราชธานีอโศก
ที่อยู่ : 95 หมู่10 บ้านราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ
จังหวัด : อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : น.ส.หนึ่งฟ้า นาวาบุญนิยม (045-240584-8 FAX:045-240585)
ผลิตภัณฑ์ : - ข้าวกล้องหอมมะลิTags ที่เกี่ยวข้อง :

สหรกณ์บุญนิยม ราชธานีอโศก

ข้าวกล้องหอมมะลิ


Links ที่เกี่ยวข้อง :
สหรกณ์บุญนิยม ราชธานีอโศก
ข้าวกล้องหอมมะลิ