ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนาข่า
ที่อยู่ : 3 หมู่ 1 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม
จังหวัด : มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : นางพรรณ จันทรประเสริฐ (043-799237)
ผลิตภัณฑ์ : - ผ้าไหมบ้านนาข่าTags ที่เกี่ยวข้อง :

ทอผ้าไหม นาข่า

ผ้าไหมบ้านนาข่า


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ทอผ้าไหม นาข่า
ผ้าไหมบ้านนาข่า