ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มเพาะเห็ดหลินจือ
ที่อยู่ : 50 หมู่ 9 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : นางประภัย ปลอดแก้ว ((075) 368291)
ผลิตภัณฑ์ : - เห็ดหลินจือตากแห้งTags ที่เกี่ยวข้อง :

เพาะเห็ดหลินจือ

เห็ดหลินจือตากแห้ง


Links ที่เกี่ยวข้อง :
เพาะเห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือตากแห้ง