ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 53/78 ซ.พูนสิน(สุขุมวิท 66/1) ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2744-9431-2
เบอร์ FAX : 0-2744-9436
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 18-May-98
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 9 ม.8 ต.มาบข่า กิ่ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ทองแดงบริสุทธิ์ กรดกำมะถัน
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดระยอง
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)