ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 5/1 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2930-6554 0-2939-0661
เบอร์ FAX : 0-2939-0667-9
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 20-May-96
Website : www.intertek.com
ที่ตั้งโรงงาน 546 อาคารยูนิเวสท์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 4-5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ผลิตภัณฑ์ และบริการ การทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)