ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ฮิตาชิบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
ที่อยู่ : 187/1 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2650-5002-3 0-2253-1461-2
เบอร์ FAX : 0-2651-9261
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 20-Dec-84
Website : www.hitachi-bc.co.th
ที่ตั้งโรงงาน 173 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
ผลิตภัณฑ์ และบริการ สายเคเบิ้ลสื่อสาร สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดสมุทรปราการ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2) จังหวัดสิงห์บุรี