ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : หจก. ซันเวลล์
ที่อยู่ : 299/1 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ : 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4531-1702
เบอร์ FAX : 0-4531-2851
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 03-Jul-95
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ เฟอร์นิเจอร์แสตนเลส
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)