ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : หจก. พิชัยเฟอร์นิเทค
ที่อยู่ : 72 ม.10 ต.คอรุม อ.พิชัย
จังหวัด อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ : 53120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5540-2010
เบอร์ FAX : 0-5540-2023
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 13-Jan-03
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 72 ม.10 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
ผลิตภัณฑ์ และบริการ เครื่องเรือนจากไม้
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)