ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท สยามนิสสันอำนาจเจริญ จำกัด
ที่อยู่ : 105/1 ม.7 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง
จังหวัด อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ : 37000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4527-0186-9
เบอร์ FAX : 04527-0190
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 30-Aug-04
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 105/1 ม.7 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ผลิตภัณฑ์ และบริการ จำหน่ายรถยนต์ ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)