ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : หจก. โรงโม่หินศิลาทิพย์
ที่อยู่ : 120 ม.1 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท
จังหวัด สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32140
เบอร์โทรศัพท์ : 0-1222-5192
เบอร์ FAX : -
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 18-May-98
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ โรงโม่หิน
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดสุรินทร์
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)