ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : หสน. อรัญคอนกรีต
ที่อยู่ : 39 ม.1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สามชุก อ.สามชุก
จังหวัด สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 72130
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3557-1383
เบอร์ FAX : 0-3550-4632
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 08-Apr-03
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 39 ม.1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
ผลิตภัณฑ์ และบริการ คอนกรีตอัดแรง เสาเข็ม
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) เสาไฟฟ้า แผ่นพื้น
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)