ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : หจก. โรงโม่หินศิลาพัฒนา
ที่อยู่ : 26-30 ม.4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย
จังหวัด สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ : 64140
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5561-1320-1
เบอร์ FAX : 0-5561-1320-1
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 22-Jun-04
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 26-30 ม.4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
ผลิตภัณฑ์ และบริการ โม่หิน อิฐบล๊อก
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดสุโขทัย
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)