ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด
ที่อยู่ : 221 ม.4 ถ.สิงห์วัฒน์ ต.บ้านหลุม อ.เมือง
จังหวัด สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ : 64000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5561-1161-2
เบอร์ FAX : 0-5562-1249
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 22-Jun-04
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 221 ม.4 ถ.สิงห์วัฒน์ ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดสุโขทัย
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)