ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
ที่อยู่ : 40 ม.2 ถ.ริมคลองระพีพัฒน์ ต.หนองปลิง อ.หนองแค
จังหวัด สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 18140
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3637-6400
เบอร์ FAX : 0-3637-6411 0-3637-6422
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 20-May-96
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 40 ถ.เลียบคลองระพีพัฒน์ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
ผลิตภัณฑ์ และบริการ กระเบื้องเซรามิคปูผนัง กระเบื้องเซรามิคปูพื้น
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด เซรามิกส์
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)