ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ดวงใจสมุทรฟิชเชอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : 55/3 หมู่ 3 ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง
จังหวัด สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ : 74000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3442-2298
เบอร์ FAX : 0-3442-2300
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 10-Jun-94
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 55/3 หมู่ 3 ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
ผลิตภัณฑ์ และบริการ -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)