ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 55 ม.3 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2312-4660-4
เบอร์ FAX : 0-2312-4287
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 28-Aug-75
Website : www.thaihoover.com
ที่ตั้งโรงงาน 55 ม. 3 ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ภาชนะบรรจุเครื่องสำอางค์ เช่น ลิปสติก ปรัชออน อายซาโดร์ ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)