ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ฟินดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ : 741 หมู่ 4 เขตนิคมอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10280
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2709-4422-5 -4361-5
เบอร์ FAX : 0-2709-4426
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 22-Jan-96
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 741 หมู่ 4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด อาหาร
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)