ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท สยามคายาบา จำกัด
ที่อยู่ : 380 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10280
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2323-9035-6
เบอร์ FAX : 0-2323-9037
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 20-May-96
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 380 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ผลิตโช้คอับรถยนต์และรถบรรทุก ผลิตโช้คอับรถจักรยานยนต์
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)