ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท จี เอฟ พี ที จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 209 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ กม.20.5 ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2463-0040 -0050 0-2476-9922 0-2468-9922
เบอร์ FAX : 0-2463-5874
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 22-Oct-86
Website : www.gfpt.co.th
ที่ตั้งโรงงาน 209 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ผลิตไก่แช่แข็ง
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด อาหาร จังหวัดสมุทรปราการ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)